Hjärngympa, en pedagogisk metod för inlärning genom rörelse:

De enkla övningarna aktiverar hjärnhalvorna till samarbete, blockeringar löses upp, stressen minskar och inlärningsmöjligheterna ökar.

En orsak till att många människor har läs- och svårigheter är att de inte kröp som barn. Vid krypningen, flyttning av en arm och motsatt ben samtidigt, utbildas den länk mellan hjärnhalvorna som är nödvändig för att kunna läsa och skriva.

Den vänstra hjärnhalvan uppfattar detaljer; bokstäver och den högra uppfattar helheten; ordet. När länken är bristfällig arbetar hjärnhalvorna var för sig och ett öga i taget ser texten, man upplever att texten hoppar.

Hjärngympan består av enkla kropps- och ögonrörelser, som skapar den nödvändiga länken och personen kan läsa. Tester gjorda före och efter hjärngympa visar avsevärda förbättringar i läsning, stavning, skrivning, handstil och koncentration.

Några exempel:

  • 12-årig pojke började läsa efter några övningar. "Bokstäverna står stilla nu."

  • Två elever i åk 7 höjde sina betyg ett steg till julen, en månad efter de första övningarna.

  • 7-årig pojke med mycket stora problem med koncentration och smärtor vid ögonrörelser visade stora förbättringar efter träning med korsrörelser och ögonrörelser.

  • 10-årig pojke ökade sin läsförmåga från enstaka ord till helt flytande läsning av hela meningar.

Många liknande exempel finns, även på vuxna som från att inte ha kunnat ta sig igenom en tidning läser nu stora romaner. Vill du veta mera, besök gärna www.kinesiologi.se

Läs en artikel om reflexer här

Böcker att beställa:

  • Rör dig fri, personlig utveckling genom rörelse. Pris: 150 kr.
  • Ditt liv i dina händer, personlig utveckling genom självkännedom. Pris 150 kr.